Staże dla studentów (rekrutacja na rok akademicki 2020/2021)

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem rekrutacji na realizację staży krajowych dla studentów, w ramach programu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, w roku akademickim 2021/2022, zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie za pośrednictwem e-formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu e-formularza zgłoszeniowego należy przekazać w kopercie oryginały nw. dokumentów do Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu (RO-4) poprzez Kancelarię Ogólną SGSP lub wysłać drogą pocztową, na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „RO-4 – Staż POWER”):

·         Formularz danych uczestnika projektu

·         Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu

·         Oświadczenie uczestnika projektu

·         Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia

·         Oświadczenie studenta o braku doświadczenia zawodowego

 

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca 2022 r. o godz. 10.00, a zakończy się 8 lipca 2022 r. o godz. 14.00.

 

Uwaga!
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane będą kryteria punktowe uwzględnione w Zarządzeniu nr 35/2021 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 28 maja 2021 r.
(O średnią arytmetyczną i ocenę z egzaminu potwierdzającą efekty uczenia się wystąpi zbiorczo Kierownik projektu. Nie należy przedkładać zaświadczenia z dziekanatu)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Koordynator Modułu II
bryg. mgr inż. Grzegorz Bełtowski

e-mail: staze.power2019@sgsp.edu.pl