Staże dla studentów (rekrutacja na rok akademicki 2020/2021)

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem rekrutacji na realizację staży krajowych dla studentów, w ramach programu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, w roku akademickim 2020/2021, zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie za pośrednictwem e-formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu e-formularza zgłoszeniowego bardzo prosimy o wysłanie drogą pocztową, na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „staż” – Biuro Projektu POWER, pok. 203), oryginałów nw. dokumentów:

·         Formularz danych uczestnika projektu

·         Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu

·         Oświadczenie uczestnika projektu

·         Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia

Rekrutacja rozpoczęła się 5 października 2020 r. o godz. 10.00, a zakończyła się 23 października 2020 r. o godz. 14.00.

Uwaga!
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane będą kryteria punktowe uwzględnione w Zarządzeniu nr 40/19 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 6 listopada 2019 r.
(O średnią arytmetyczną i ocenę z egzaminu potwierdzającą efekty uczenia się wystąpi zbiorczo Kierownik projektu. Nie należy przedkładać zaświadczenia z dziekanatu)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Koordynator Modułu II
bryg. mgr inż. Grzegorz Bełtowski

e-mail: staze.power2019@sgsp.edu.pl