Szkolenia dla studentów (rekrutacja 2020/2021)

Szanowni Państwo,

w związku z wyczerpaniem limitu miejsc, rekrutacja do udziału w projekcie pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” w ramach Modułu I Kompetencje została zakończona.

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem rekrutacji na realizację, dla studentów kursów/szkoleń i warsztatów, w ramach programu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, w roku akademickim 2022/2023, zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie za pośrednictwem e-formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu e-formularza zgłoszeniowego bardzo prosimy o dostarczenie do kancelarii lub wysłanie drogą pocztową, na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „szkolenia”), oryginałów nw. dokumentów:

·         Formularz danych uczestnika projektu,

·         Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu,

·         Oświadczenie uczestnika projektu,

·         Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Koordynator Modułu I

mgr inż. Monika Komendarska , tel. (22) 5617 608;

e-mail: kompetencje.power2019@sgsp.edu.pl