Szkolenia dla studentów (rekrutacja 2020/2021)

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem rekrutacji na realizację, dla studentów kursów/szkoleń i warsztatów, w ramach programu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, w roku akademickim 2020/2021, zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie za pośrednictwem e-formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu e-formularza zgłoszeniowego bardzo prosimy o wysłanie drogą pocztową, na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „szkolenia” – Biuro Projektu POWER, pok. 203), oryginałów nw. dokumentów:

·         Formularz danych uczestnika projektu,

·         Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu,

·         Oświadczenie uczestnika projektu,

·         Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia.

Rekrutacja rozpoczęła się 5 października 2020 r. o godz. 10.00. 

Termin rekrutacji zostaje wydłużony do odwołania.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Kierownik projektu
mgr inż. Dorota Krawczyk tel. (22) 5617 764;

 Koordynator Modułu I
mgr inż. Monika Komendarska , tel. (22) 5617 608;

e-mail: kompetencje.power2019@sgsp.edu.pl