O projekcie

O PROJEKCIE

Tytuł Projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu:  01.10.2019 r. do 31.12.2023 r.

Projektodawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wartość projektu: 8 136 012,65 zł

Dofinansowanie: 7 891 505,16 zł

Wkład własny: 244 507,49 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: podniesienie jakości kształcenia wyższego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz zwiększenie szans studentów uczelni na rynku pracy poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju SGSP.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

  1. Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych studentów.

  2. Zwiększenie     kompetencji     zawodowych   i   praktycznych    studentów   (poprzez   szkolenia,  wizyty    studyjne,  staże   oraz  spotkania  z pracodawcami).

  3. Wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego system zarządzania uczelnią i wszystkimi procesami dydaktyczno-administracyjnymi.

  4. Zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej.

  5. Wzrost kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.