Oferta dla studentów

Najnowsza oferta dla studentów SGSP

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 studenci ostatnich czterech semestrów stacjonarnych studiów I i II stopnia mają możliwość wzmocnienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki.

W ramach projektu oferujemy:

 • kurs MS Project 2016;

 • kurs komputerowy ECDL Base;

 • warsztaty z zakresu praktycznych zasad zabezpieczania danych osobowych;

 • warsztaty z zakresu Zarządzania ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji;

 • warsztaty z zakresu Zarządzania kryzysowego;

 • warsztaty z zakresu Kierowania zespołem – Team Leader;

 • kurs języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy);

 • kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL z native speakerem;

 • wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców;

 • udział w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej (student zarabia ok. 500 zł za wykonanie zadania).

POWYŻSZA OFERTA JEST BEZPŁATNA DLA STUDENTÓW.

Chętnych studentów do skorzystania z propozycji poszerzenia wiedzy zachęcamy do wypełnienia wstępnej deklaracji i odesłanie skanu/zdjęcia na adres mailowy:kompetencje.power2019@sgsp.edu.pl

Uwaga!

Student składając formularz zgłoszeniowy deklaruje uczestnictwo minimum w cztery formach  wsparcia:

I. obowiązkowy udział każdego z uczestników to:
a. kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL z native speakerem;
b. wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców

II. dodatkowo (do wyboru) dla każdego z uczestnika:
a. jeden z kursów komputerowych tj. MS Project 2016 lub ECDL Base,
b. jeden   z   warsztatów:  z zakresu   praktycznych  zasad   zabezpieczania danych  osobowych,  z zakresu Zarządzania ryzykiem w  Systemach Bezpieczeństwa  Informacji; z  zakresu Zarządzania kryzysowego;
z zakresu Kierowania zespołem – Team Leader

III. dodatkowo dla zainteresowanych:
a. kurs języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy)
b. udział w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

 • wiedza przydatna w przyszłej pracy zawodowej

 • certyfikowane szkolenie zupełnie bezpłatnie, które na wolnym rynku są bardzo kosztowne

 • CV atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców

 • podchorążowie uczestniczący w projekcie są zwolnieni z zaprawy porannej oraz apelu porannego dodatkowo otrzymują przepustkę krótkoterminową (w dni uczestnictwa w formach wsparcia) oraz dodatkowy urlop,

 • na wniosek studenta istnieje możliwość wpisu do suplementu odbytych kursów.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Opis kursów i szkoleń

Wstępna deklaracja

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszamy!