Kontakt

KONTAKT

Biuro projektu  ,,Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”:

Kierownik projektu
st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
tel. (22) 56 17 642
e-mail: zsalamonowicz@sgsp.edu.pl

Asystent kierownika projektu
(w zakresie koordynacji modułów)

kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak
tel. 604 336-619
e-mail: mciuka@sgsp.edu.pl

Asystent kierownika projektu
(w zakresie obsługi administracyjnej)
mgr inż. Dorota Krawczyk
tel. (22) 56 17 764, kom. 505 753-568
e-mail: power2019@sgsp.edu.pl

Koordynator modułu I Kompetencje
mgr inż. Monika Komendarska
tel. (22) 56 17 608
e-mail: kompetencje.power2019@sgsp.edu.pl

Koordynator modułu II Staże
bryg. mgr inż. Grzegorz Bełtowski
tel. (22) 56 17 988
e-mail: staze.power2019@sgsp.edu.pl 

Koordynator modułu III Zarządzanie USOS
bryg. mgr inż. Karol Kreński
tel. 517 302 055
e-mail: kkrenski@sgsp.edu.pl

Koordynator modułu IV Zarządzanie ERP
st. bryg. dr inż. Rafał Turkiewicz
tel. (22) 56 17 565
e-mail: rturkiewicz@sgsp.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Obiekt 02, bud. B, pok. 330