Kontakt

KONTAKT

Biuro projektu  ,,Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Obiekt 02, bud. B, pok. 203

Kierownik projektu
mgr inż. Dorota Krawczyk
tel. (22) 56 17 764, kom. 505 753-568
e-mail: power2019@sgsp.edu.pl

Asystent kierownika projektu
mgr Monika Szmigielska
tel. (22) 56 17 608
e-mail: power2019@sgsp.edu.pl

Koordynator modułu I Kompetencje
mgr inż. Monika Komendarska
tel. (22) 56 17 608
e-mail: kompetencje.power2019@sgsp.edu.pl

Koordynator modułu II Staże
st. bryg. mgr inż. Jacek Borowski
tel. (22) 56 17 665
e-mail: staze.power2019@sgsp.edu.pl

Koordynator modułu III Zarządzanie
mł. bryg. mgr inż. Karol Kreński
tel. (22) 56 17 565
e-mail: kkrenski@sgsp.edu.pl