Dokumenty

DOKUMENTY

Ogłoszenie o zamówieniu na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn.: I część zamówienia: Warsztaty z zakresu Zarządzania kryzysowego; II część zamówiemnia: Warsztaty z zakresu Kierowania zespołem – Team Leader; III część: Warsztaty z zakresu Zarządzania ryzykiem w Systemie

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn.: I. część zamówienia: Warsztaty z zakresu Zarządzania kryzysowego; II. część zamówienia: Warsztaty z zakresu Kierowania zespołem – Team Leader; III. część zamówienia: Warsztaty z zakresu z Zarządzania ryzykiem w Systemach

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn.: ,,Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL z native speakerem (poziom B2 lub wyższy)

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z projektem pn.: Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Usługa opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawę Systemu Zarządzania Uczelnią w ramach realizacji projektu pn.: ,,Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z projektem pn.: Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju szkoły Głównej Służby Pożarniczej”

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych