Kadra kierownicza i administracyjna

Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej

Grupa docelowa: Kadra kierownicza i administracyjna (41 uczestników, w tym 24 kobiet i 17 mężczyzn).

Formy wsparcia:

  • Kurs PRINCE2 Foundation (41 uczestników);

  • Szkolenie z zakresu efektywnego przywództwa skoncentrowanego na rezultatach (10 uczestników);

  • Warsztat z zakresu pozyskiwania środków publicznych dla uczelni wyższych (26 uczestników).

Realizacja w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2021

  1. Kurs PRINCE2 Foundation – 4 grupy do 11 uczestników – 4 grupy w 2021 roku.

  2. Szkolenie z zakresu efektywnego przywództwa skoncentrowanego na rezultatach  – 1 grupa do 10 osób w 2021 roku.

  3. Praktyczne warsztaty z zakresu Pozyskiwania środków publicznych dla uczelni wyższych – 2 grupy do 13 osób w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.