Kadra dydaktyczna

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni

Grupa docelowa: Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni (44 uczestników, w tym 16 kobiet i 28 mężczyzn).

Formy wsparcia:

  • Kurs komputerowy ECDL Advanced;

  • Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego z certyfikatem TOEFL z native speakerem.

Uczestnik weźmie udział w obu formach wsparcia.

Realizacja w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2021

  1. Kurs komputerowy ECDL Advanced – 4 grupy do 11 uczestników – 4 grupy w 2021 roku.

  2. Kurs przygotowujący do egzaminu z angielskiego z certyfikatem TOEFL z native speakerem (poziom B2 lub wyższy) – 4 grupy do 11 uczestników – 4 grupy w 2021 roku.