Studenci

Wzmocnienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki

Grupa docelowa: Studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia (360 uczestników, w tym 90 kobiet i 270 mężczyzn – w tym 8 miejsc dla studentów z niepełnosprawnościami).

Formy wsparcia:

 • Kurs MS Project 2016 (100 uczestników);

 • Kurs komputerowy ECDL Base (260 uczestników);

 • Warsztat z zakresu praktycznych zasad zabezpieczania danych osobowych (80 uczestników);

 • Warsztat z zakresu zarządzania ryzykiem w systemach bezpieczeństwa informacji (80 uczestników);

 • Warsztat z zakresu zarządzania kryzysowego (80 uczestników);

 • Warsztat z zakresu kierowania zespołem – Team Leader (120 uczestników);

 • Kurs języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy) (180 uczestników);

 • Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu TOEFL z native speakerem (poziom B2 lub wyższy) (360 uczestników);

 • Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców (360 uczestników);

 • Udział studentów w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej (90 uczestników).

Realizacja najbliższych szkoleń w okresie od 01.10 2019 do 31.12.2019

 1. Kurs MS Project 2016 – 8 grup do 13 osób – 1 grupa w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

 2. Kurs komputerowy ECDL Base – 13 grup do 20 studentów – 1 grupa w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

 3. Kurs języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy) – 12 grup do 15 osób – 1 grupa w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

 4. Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL z native speakerem (poziom B2 lub wyższy) – 24 grupy do 15 osób – 2 grupy w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

 5. Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej – 18 grup 5 osobowych – 1 grupa w grudniu 2019 r.

W procesie rekrutacji studentów na kursy i warsztaty obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.