Studenci

Wzmocnienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki

Grupa docelowa: Studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (360 uczestników, w tym 90 kobiet i 270 mężczyzn – w tym 8 miejsc dla studentów z niepełnosprawnościami).

Formy wsparcia:

 • Kurs MS Project 2016 (100 uczestników);

 • Kurs komputerowy ECDL Base (260 uczestników);

 • Warsztat z zakresu praktycznych zasad zabezpieczania danych osobowych (80 uczestników);

 • Warsztat z zakresu zarządzania ryzykiem w systemach bezpieczeństwa informacji (80 uczestników);

 • Warsztat z zakresu zarządzania kryzysowego (80 uczestników);

 • Warsztat z zakresu kierowania zespołem – Team Leader (120 uczestników);

 • Kurs języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy) (180 uczestników);

 • Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu TOEFL z native speakerem (poziom B2 lub wyższy) (360 uczestników);

 • Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców (360 uczestników);

 • Udział studentów w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej (90 uczestników).

Realizacja najbliższych szkoleń w okresie od 01.10.2020

 • Kurs MS Project 2016

 • Kurs komputerowy ECDL Base

 • Warsztat z zakresu praktycznych zasad zabezpieczania danych osobowych

 • Warsztat z zakresu zarządzania ryzykiem w systemach bezpieczeństwa informacji

 • Warsztat z zakresu zarządzania kryzysowego

 • Warsztat z zakresu kierowania zespołem – Team Leader

 • Kurs języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy)

 • Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu TOEFL z native speakerem (poziom B2 lub wyższy)

 • Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców

 • Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

W procesie rekrutacji studentów na kursy i warsztaty obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.