zarządzanie

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ POPRZEZ MODYFIKACJĘ DOTYCHCZASOWYCH I WDROŻENIE NOWYCH MODUŁÓW I FUNKCJONALNOŚCI

Cel zadania – rozbudowa systemu informatycznego do obsługi procesów dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych w SGSP oraz wdrożenie nowych modułów usprawniających prace uczelni. Będą one wykorzystywane  w zarzadzaniu SGSP i kompleksową obsługą wszelkich procesów zachodzących na Uczelni. W ramach realizacji powyższego zadania nastąpi zakup, wdrożenie, przeszkolenie pracowników i wsparcie techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu oraz zintegrowanie z istniejącymi w SGSP systemami informatycznymi. W ramach działania zakupione zostaną także niezbędne elementy infrastruktury technicznej do wdrożenia systemu.