staże

UCZELNIANY PROGRAM STAŻOWY

Grupa docelowa: Studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (180 uczestników).

Po zakończeniu procesu rekrutacji do programu stażowego studenci zostaną skierowani do pracodawców krajowych. Minimalny wymiar stażu wynosił będzie 120 godzin zadań stażowych miesięcznie (przewidywalny 168) i obejmie min. 20 godzin realizowanych w tygodniu.

UWAGA! Została zwiększona stawka za 1 h stażu do 19,70 zł brutto.

 

Terminy realizacji

Etap I – Uczelniany program stażowy – edycja 1
15 osób w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
30 osób w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

Etap II – Uczelniany program stażowy – edycja 2
15 osób w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
30 osób w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

Etap III – Uczelniany program stażowy – edycja 3
15 osób w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
30 osób w okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.

Etap IV – Uczelniany program stażowy – edycja 4
15 osób w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
30 osób w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Dokumenty do pobrania

W celu rekrutacji należy pobrać następujące załączniki: nr 1A, 2A, 3 (oświadczenie), 4B

BAZA PRACODAWCÓW

Podstawowym kryterium rekrutacji na staż jest złożenie kompletu dokumentów w określonym czasie i miejscu.