Szkolenia dla kadry dydaktycznej (2021)

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem rekrutacji na realizację, dla kadry dydaktycznej kursów/szkoleń, w ramach programu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, w roku akademickim 2020/2021, zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie za pośrednictwem e-formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu e-formularza zgłoszeniowego bardzo prosimy o złożenie w Kancelarii SGSP lub wysłanie drogą pocztową, na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „szkolenia”), oryginałów nw. dokumentów:

Rekrutacja rozpoczyna się 10 lutego 2021 r. o godz. 14.00 a zakończy się 31 marca 2021 r. o godz. 14.00.

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane rozpoczęcie kursów: marzec-kwiecień 2021 r.

 Warunkiem realizacji kursów jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników, tj. 11 osób.